தொகுப்பூதிய ஆசிரியர்களின் கூட்டமைப்பு மாநாடு திருச்சி வெஸ்ட்ரி பள்ளி வளாகத்தில் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜார்ஜ் இனிகோ தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் ஆசிரியர்கள் ஆரோக்கிய தாஸ், ஐசக் டேவிட், திருநாவுக்கரசு ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். இதில் பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன குறிப்பாக :

1991 முதல் 1992 வரை தொகுப்பூதிய ஆசிரியர்களுக்கு தொகுப்பூதிய காலத்தை பனிக்காலமாக மாற்றி காலம் முறை ஊதியம் வழங்கியதைப் போன்று 2003 முதல் 2006 வரை தொகுப்பூதிய ஆசிரியர்களுக்கும் தொகுப்புரிய காலத்தை பனிக்காலமாக மாற்றி காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டி தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *