தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி நேற்று ஒரு கிலோ மல்லிகை பூ 800க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று 1 கிலோ 200 க்கு விற்க்கப்படுகிறது. 1 கிலோ செவ்வந்தி பூ150.00 விற்பனை செய்யப்பட்ட பூ இன்று 1 கிலோ 80.00 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.1 கிலோ ரோஸ் 160 விற்கப்பட்ட நிலையில் இன்று 1 கிலோ 40 ரூபாய்க்கு விற்க்கப்படுகிறது.

1 கிலோ சம்மங்கி 80 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டவை இன்று 1 கிலோ 30 ரூபாய்க்கு விற்க்கப்படுகிறது.1 கிலோ முல்லைபூ 1200 விற்கப்பட்ட நிலையில் இன்று ஒரு கிலோ 300 ரூபாய்க்கு விற்க்கப்படுகிறது. ஜாதி பூ 1 கிலோ 1000 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில் இன்று ஒரு கிலோ 250 க்கு விற்க்கப்படுகிறது.1 கிலோ பிச்சிப்பூ 120 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது இன்று 60ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது..பூக்களின் விலை சரிவால் வியாபாரிகள் பெரும் அதிருப்தி அடைந்தனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *