திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் மழையின் காரணமாக பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று ஒரு நாள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் சிவராசு தகவல்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

தற்போதைய செய்திகள்