திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அம்மா மண்டபம் காவிரி ஆற்றில் தமிழ்நாடு பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் மற்றும் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் இணைந்து நடத்திய வெள்ளம் ஏற்படும்போது மேற்கொள்ளப்படும் மீட்பு நடவடிக்கைகளின் ஒத்திகைப் நிகழ்ச்சி.

காவிரி ஆற்றில் அடித்து செல்லப்படும் பொதுமக்கள் மற்றும் கால்நடைகளை எவ்வாறு காப்பாற்றுவது என்று நடித்துக் காட்டினர். மேலும் பேரிடர் மேலாண்மை மீட்பு குழுவினர் அவர்களை மீட்டு வந்த முதலுதவி அளிப்பது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

தற்போதைய செய்திகள்