திருச்சி மாவட்டத்தின் புதிய மாவட்ட வருவாய் அலுவலராக அபிராமி இன்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *